Pustaka Bahasa Melayu

Ilmu Bahasa dan Linguistik

Buku Semantik dan Pragmatik (2009)


Penulis:
Abdullah Yusof
Alias Mohd Yatim
Mohd Ra'in Shaari

Pembelajaran sesuatu bahasa tidak akan lengkap jika tidak disertai dengan pembelajaran aspek semantik dan pragmatik Menyedari hakikat pentingnya aspek semantik atau makna untuk dipelajari, maka buku ini dihasilkan sebagai salah satu alternatif panduan dan bahan pembelajaran Semantik dan Pragmatik bahasa Melayu.

Secara khususnya, buku ini memperkatakan jenis-jenis makna, teori-teori makna, penggunaan semantik dalam peribahasa dan perkembangan terkini bidang semantik.

Akhirnya, diharapkan buku ini sesuai untuk dijadikan bahan rujukan semantik kepada para pelajar, mahasiswa, pendidik, penyelidik bahasa serta mereka yang sentiasa ingin mendalami aspek semantik bahasa Melayu.

Harga: RM35.00  (ISBN 978-967-975-470-4)  Jumlah muka surat: 340

0 comments:

Post a Comment